Tử vi ngày 15 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp

Xem tử vi hàng ngày: Tử vi ngày 15 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp: Ngọ gặp may mắn. Dậu có Thực Thần tọa mạng vượng số. Thân lộ Ấn nên đại quý. Mùi tương hợp đường công việc tốt. Tị tương xung thận trọng khi đi làm việc. Tý nhiều bệnh, có họa huyết quang. Dần tuổi Mão khó thành đại sự, nên bế quan tỏa cảng.

tử vi hàng ngày 12 con giáp 2022
Tử vi ngày 15 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp

Tử vi ngày 15/8/2022 của 12 con giáp rơi vào ngày thứ Hai, nhằm ngày 18/7/2022 âm lịch, tức là ngày Canh Tý, Tháng Mậu Thân, Năm Nhâm Dần.
Là ngày: Hoàng Đạo (Thanh Long)
Ngày Canh Tý xung khắc với các tuổi Giáp Dần, Giáp Thân, Bính Ngọ, Nhâm Ngọ.
Ngày Canh Tý còn được gọi là ngày Kim Ngọc xuất biển, lâm Tử địa, tọa Thương Quan. Vận khí xung nên đường học hành sẽ không thuận lợi.

Mục lục Tử vi ngày 15 tháng 8 năm 2022 của 12 con giáp

 • 00:00 Giới thiệu
 • 01:47 Tuổi Tý
 • 03:52 Tuổi Sửu
 • 06:36 Tuổi Dần
 • 09:15 Tuổi Mão
 • 11:41 Tuổi Thìn
 • 14:17 Tuổi Tỵ
 • 16:45 Tuổi Ngọ
 • 19:16 Tuổi Mùi
 • 21:59 Tuổi Thân
 • 24:10 Tuổi Dậu
 • 26:49 Tuổi Tuất
 • 29:15 Tuổi Hợi


Tin Tương Tự